เงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป
1. จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อเช่ารถตู้อากาศ 1 คัน
2. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถ
3. ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฏหมายอยู่ภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำการตรวจค้น ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและบุคคลอื่นภายในรถเช่า
4. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือ บางเวลา หากพิจารณาเห็นว่า การเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของตัวรถและบุคคลภายในรถตู้ให้เช่า
5. พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ความเร็วในการชับขี่ จึงขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
6. การให้บริการของของทางทีมงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของบุคคลหรือคณะบุคคลเท่านั้น ทางทีมงานจึงไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆ หรืออาหารที่มีกลิ่นแรงขึ้นรถ

ระบบผังเว็บไซต์

ทองคำ แวนกรุ๊ป

รถตู้ VIP สงขลานำเที่ยวทั่วไทย
โทร. 06 6145 3949, 09 9364 2629